Rozwiązania oparte na wiedzy
i doświadczeniu

Dostarczamy oparte na wiedzy rozwiązania dla potrzeb górnictwa, geologii i dziedzin pokrewnych.

SIGMA BP Sp. z o.o. służy wiedzą na każdym poziomie przedsięwzięcia; od koncepcji, projektu do realizacji inwestycji... a nawet jeszcze dalej.

about-img
about-design-photo

Naszymi klientami są wielkie korporacje i odbiorcy indywidualni, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Zajmujemy się doradztwem, wykonywaniem specjalistycznych projektów, wykonawstwem i organizacją finansową przedsięwzięć. Podstawowe obszary naszej działalności to prace projektowe i badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk technicznych, działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego oraz nauk biologicznych i środowiska naturalnego.

Naszymi osiągnięciami są:

Nasze usługi

 • icon-geology-1 Usługi z zakresu geologii i hydrogeologii keyboard_arrow_down
  • done opracowywanie programów oraz projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych,
  • donewykonywanie badań geologicznych i hydrogeologicznych,
  • donewykonywanie badań geotechnicznych dla potrzeb budownictwa, drogownictwa i górnictwa,
  • done prowadzenie nadzoru wierceń otworów,
  • done opracowywanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych,
  • donewykonywanie wszelkiego typu ekspertyz i opinii z w/w zakresu.
 • icon-geology-2 Usługi z zakresu górnictwa keyboard_arrow_down
  • done przygotowywanie wniosków o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin,
  • doneopracowywanie Projektów Zagospodarowania Złóż i aktualizacja tych projektów,
  • doneprojektowanie kopalń,
  • done opracowywanie Planów Ruchu Zakładu Górniczego,
  • done optymalizacja systemów eksploatacji, odprężania złoża, odwadniania kopalń i powierzchni,
  • doneopracowywanie programów i projektów likwidacji kopalń i ich części,
  • donewykonywanie wszelkiego typu ekspertyz i opinii z w/w zakresu.
 • icon-geology-3 Usługi z zakresu ochrony środowiska keyboard_arrow_down
  • done sporządzanie raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
  • donewykonywanie badań i projektów dotyczących minimalizacji negatywnych wpływów,
  • doneopracowywanie operatów wodno-prawnych,
  • done opracowywanie programów i projektów rekultywacji terenów pogórniczych i terenów zdewastowanych
  • done w wyniku działalności przemysłowej,
  • donewykonywanie projektów monitoringu środowiska.

Nasze usługi

icon-geology Usługi z zakresu geologii i hydrogeologii
 • done opracowywanie programów oraz projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych,
 • donewykonywanie badań geologicznych i hydrogeologicznych,
 • donewykonywanie badań geotechnicznych dla potrzeb budownictwa, drogownictwa i górnictwa,
 • done prowadzenie nadzoru wierceń otworów,
 • done opracowywanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych,
 • donewykonywanie wszelkiego typu ekspertyz i opinii z w/w zakresu.
icon-geology-2 Usługi z zakresu górnictwa
 • done przygotowywanie wniosków o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin,
 • doneopracowywanie Projektów Zagospodarowania Złóż i aktualizacja tych projektów,
 • doneprojektowanie kopalń,
 • done opracowywanie Planów Ruchu Zakładu Górniczego,
 • done optymalizacja systemów eksploatacji, odprężania złoża, odwadniania kopalń i powierzchni,
 • doneopracowywanie programów i projektów likwidacji kopalń i ich części,
 • donewykonywanie wszelkiego typu ekspertyz i opinii z w/w zakresu.
icon-geology-3 Usługi z zakresu górnictwa
 • done sporządzanie raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • donewykonywanie badań i projektów dotyczących minimalizacji negatywnych wpływów,
 • doneopracowywanie operatów wodno-prawnych,
 • done opracowywanie programów i projektów rekultywacji terenów pogórniczych i terenów zdewastowanych
 • done w wyniku działalności przemysłowej,
 • donewykonywanie projektów monitoringu środowiska.

Współpraca z jednostkami badawczymi

W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług współpracujemy z innymi jednostkami badawczymi, a przede wszystkim z ośrodkami akademickimi. Do grona naszych najbliższych współpracowników należą:

collabo-1
collabo-2
collabo-3